• Inläggskategori:Nyheter

Nordiska organisationer har tillsammans arbetat fram ett uttalande där de begär att regelverket för mikrovågsstrålning från trådlös teknik skärps och att fortsatt utbyggnad av 5G stoppas.

Organisationerna skriver bland annat att de två första studierna av 5G-effekter, visat att basstationer för 5G orsakar skadlig hälsopåverkan på människa samt att 5G-strålning skadar nervceller i hjärnan i djurförsök.

– Vi är djupt oroade och begär att följande åtgärder snarast vidtas:
1. Nya gränsvärden måste tas fram som skyddar mot alla visade hälso- och miljörisker vid nivåer som är
tusentals gånger under nuvarande referensvärden. Detta måste ske med hjälp av experter som är fria från
bindningar till berörd industri, och med representanter från den del av forskarvärlden som visat att riskerna
är avsevärda även vid nivåer långt under nu gällande referensvärden.
2. 5G-utbyggnaden måste stoppas tills en oberoende kommission utrett riskerna. Riskbedömning av 5G
måste även här göras av experter som är fria från bindningar till den berörda industrin, och med
representanter från den sida av forskarvärlden som konstaterat att riskerna är avsevärda.
3. För att förebygga skador måste utbildning om risker ordnas på alla nivåer i samhället. Det gäller
exempelvis inom sjukvård, skola, förskola och till allmänhet.
4. Bästa möjliga teknik ska användas för att skydda människors hälsa och miljön. Trådbunden teknik som
minimerar skadlig strålning måste prioriteras.

Undertecknare av appellen:

Mona Nilsson, Strålskyddsstiftelsen, Sverige
Lennart Hardell, Forskningsstiftelsen Miljö och Cancer, Sverige
Marianne Ketti, Elöverkänsligas Riksförbund, Sverige
Nigel Wells, Miljöföreningen Vågbrytaren, Sverige
Rainer Nyberg, Finlands Strålskydd, Finland
Jussi Hirvi, Elöverkänsliga i Finland rf, Finland
Sissel Halmøy och Thomas J. Middelthon, Folkets Strålevern, Norge
Solveig Glomsrød, FELO, Norge
Pernille Schriver, Rådet for Helbredssikker Telekommunikation, Danmark

Läs hela originaltexten med referenser på följande länk:

https://www.stralskyddsstiftelsen.se/wp-content/uploads/2022/11/Nordiskappell_20221111_final.pdf