Nu finns ny information rörande skola och förskola på hemsidan.

En hälsosam miljö i lokaler och utomhusmiljön är viktigt för alla barn och ungdomar. Här kan du bl.a. ta del av Europarådets och WHO:s rekommendationer och beslut. Du får också information om vad din förskola/skola kan göra för att säkerställa en hälsofrämjande arbetsmiljö avseende elektromagnetisk strålning från mobiler, wifi, Bluetooth och mobilmaster samt stödja elöverkänsliga barn och ungdomar.

Läs vidare under menyn Information > Skola och förskola