Till Anders Ygeman 2020-01-16

5G – ett hot mot människors hälsa, liv och allt levande på vår jord

Med anledning av dina uttalanden om 5G och ryska nättroll, måste vi upplysa dig om att det finns en stark växande kritik mot 5G från många svenska medborgare som på välgrundade skäl befarar att 5G kommer att orsaka en folkhälso- och miljökatastrof.  

Därtill är många vetenskapsmän och läkare djupt oroade över de allvarliga potentiella hälso- och miljökonsekvenser som de mot bakgrund av vetenskaplig kunskap befarar att 5G kommer att orsaka, uttryckt i bland annat www.5gappeal.eu samt www.5gspaceappeal.org.

Vi beklagar att Du anklagar främmande makt för att ligga bakom den växande kritiken från svenska medborgare gällande regeringens hantering av riskerna med 5G. Vi vill påminna om att i Sverige har vi en regeringsform som utgår från att ”all makt utgår från folket” men hittills har svenska folket inte getts något som helst inflytande över besluten att medge och främja utbyggnaden av 5G.

Kritiken mot 5G kommer från svenska organisationer och medborgare, svenska och internationella forskare i stor utsträcking från Europa och Nordamerika. 5G är enligt vår bedömning ett hot mot liv och hälsa för många medborgare såväl som ett hot mot djur och natur.

Vi uppmanar dig lyssna på kritiken från svenska medborgare samt forskare. Ordna ett möte för att diskutera frågan med oss och svenska forskare i stället för att skylla på Ryssland.

Våra organisationer har sedan många år erfarenhet och kunskap om riskerna med trådlös teknik. Vi har kontakter med svenska forskare som är djupt oroade för 5G:s konsekvenser för folkhälsan. Vi har inga ekonomiska intressen i frågan utan värnar om allas vår hälsa, vår natur och vår miljö.

Vi begär härmed ett möte med dig inom en mycket snar framtid.

Vänligen återkom snarast med tid och datum som passar.

Elöverkänsligas Riksförbund
Marianne Ketti, ordförande

Strålskyddsstiftelsen
Mona Nilsson, ordförande

Vågbrytaren
Gabriella Ahlgren, ordförande