Cypern arbetar för att minimera barns exponering för strålning från mobiltelefoner och trådlös teknik på sjukhus samt genomför informationskampanjer till allmänheten - Elöverkänsligas Riksförbund
Elöverkänslighet - en erkänd funktionsnedsättning sedan 1995
08-712 90 65