Enligt en ny fallstudie om hälsoeffekter av strålning från 5G orsakar en 5G-mast 200 meter från en skola mycket hög strålning på skolgården och även inne i klassrummen. En åttaårig pojke som går på skolan får svår huvudvärk som försvinner i hemmet där strålningen är betydligt lägre. Detta är den åttonde fallstudien genomförd av Dr Lennart Hardell och Mona Nilsson från Strålskyddsstiftelsen.

Den nya fallstudien av hälsoeffekter av 5G är publicerad i den vetenskapliga tidskriften Annals of Clinical Case Studies. Den beskriver en åttaårig pojke som går i en skola i vilken pojken regelbundet får huvudvärk. Ibland drabbas pojken även av yrsel och onormal trötthet. 200 meter från skolan står en 5G-mast. Mätningar i skolan visar max toppvärden på skolgården på 267 000 μW/m2 och i klassrummet som max 76 000 μW/m2. Det är extremt höga nivåer, långt över de nivåer som i studier av tidigare generationer mobiltelefoni visats öka risken för olika symptom bland annat huvudvärk, men även för cancer.

I pojkens hem visade mätningar betydligt lägre nivåer av strålning. I hemmet får inte pojken huvudvärk eller det förekommer i betydligt mindre svårighetsgrad och den klingar snabbt av. Sedan pojkens mamma införskaffat kläder som skärmar av mot 5G-strålning och som pojken nu bär närhelst han är i skolan, drabbas pojken inte längre av huvudvärk i skolan i samma grad. Detta indikerar att den svåra huvudvärken uppstår när pojken vistas i skolan med hög 5G-strålning utan skydd, men inte när pojken vistas i hemmet med betydligt lägre strålning eller när han bär skyddande kläder i skolan.

Extremt höga nivåer strålning

Strålsäkerhetsmyndighetens s.k. referensvärden och som tagits fram av organisationen ICNIRP skyddar enbart mot omedelbara uppvärmningseffekter som observerats då strålningen inom en timma värmt upp kroppsvävnad men saknar skydd mot alla effekter av längre tids exponering eller mot alla andra effekter som inte beror på uppvärmning.

De uppmätta nivåerna av strålning på skolan är extremt mycket högre än de nivåer som rekommenderas av forskare och läkare verksamma inom hälsoeffekter av denna form av strålning. Samtidigt är de mycket lägre än de nivåer som tillåts av Strålsäkerhetsmyndighetens s.k. referensvärden och som tagits fram av organisationen ICNIRP. Omfattande forskning har visat skadliga effekter vid nivåer som väl understiger ICNIRP:s värden. Majoriteten av forskarna verksamma på området har sedan flera år begärt att referensvärdet skärps för att skydda mot visade hälsoeffekter.

Rekommendationer i Europarådets resolution 1815 rörande barn och ungdomar

I Europarådets resolution 1815, ett 2011 beslutat dokument som även Sverige står bakom, rekommenderas att sätta gränsvärden för långtidsexponering från mikrovågor i alla inomhusytor enligt försiktighetsprincipen och att de inte ska överstiga 100 μW/m2 (motsvarande 0,2 volt/m). Det ska jämföras med det uppmätta värdet i klassrummet, max 76 000 μW/m2.

Nedan återges några av resolutionens övriga rekommendationer som avser bl.a. barn och unga.

8.1.1. vidtaga alla rimliga åtgärder för att minska exponering för elektromagnetiska fält, särskilt för radiofrekvenser från mobiltelefoner, och i synnerhet exponering när det gäller barn och ungdomar som förefaller att ha störst risk att utveckla hjärntumörer; 

8.1.3. införa informations- och upplysningskampanjer om riskerna med potentiellt skadliga långsiktiga biologiska effekter på miljö och människors hälsa, särskilt med inriktning på barn, tonåringar och unga människor i fertil ålder;
 
8.2.1. i överensstämmelse med försiktighetsprincipen, sätta förebyggande gränsvärden avseende långtidsexponering för mikrovågor i all inomhusmiljö, vilka inte får överstiga 0,6 volt per meter, och på medellång sikt minska det till 0,2 volt per meter;

8.3. angående skydd av barn:
 
8.3.1. Att inom departement och ministerier (som utbildning, miljö och hälsa) utarbeta riktade informationskampanjer till lärare, föräldrar och barn för att göra dem uppmärksamma på de särskilda riskerna med tidig, ogenomtänkt och långvarig användning av mobiltelefoner och andra produkter som avger mikrovågor;
 
8.3.2. för barn i allmänhet och speciellt i skolor och klassrum, prioritera trådbundna Internetanslutningar, samt att strikt reglera skolbarns användning av mobiltelefoner på skolområdet;

Förbundets lägesrapport rörande förskola och skola

Ta gärna del av förbundets lägesrapport och plattform för utveckling av hälsosamma miljöer m.m. inom förskola och skola. I rapporten kan du ta del av hur läget i Sverige ser ut för barn och ungdomar som påverkas av trådlös teknik inom förskola och skola. Avsikten är att rapporten ska leda till åtgärder, så att mer hälsosamma miljöer skapas för samtliga som vistas inom förskolor och skolor, både vad gäller inne- och utemiljö.

På sidan Förskola och skola finns mer information samt även åtgärder som kan vidtas för en bättre strålningsmiljö inom förskola och skola.