Tillämpa försiktighetsprincipen Anna-Karin Hatt!
Anna-Karin Hatt. Foto: Regeringskansliet

PRESSMEDDELANDE

Tillämpa försiktighetsprincipen, Anna-Karin Hatt! Bevara de ”vita fläckarna” på kartan!

Vi företräder en växande grupp människor i Sverige som letar boende i lågstrålande miljö och som märker att de ”vita fläckarna på kartan” blir allt mindre och färre. Frågan ställs bland många förtvivlade människor idag : Har vi rätt att leva och existera i vårt eget land?

Sverige borde vara tillräckligt stort för att ha plats för alla sina medborgare.

De områden som kan vara aktuella att bevara lågstrålande är varken många eller stora. Helt strålningsfria platser finns naturligtvis inte längre någonstans, men att undanta några zoner från den senaste exploateringen kan för våra medlemmar innebära en möjlighet att få trygghet i sitt boende.

Våra medlemmar rapporterar om sömnsvårigheter, huvudvärk, koncentrationssvårigheter, hjärtklappning med mera, symtom som försvinner på platser med låga nivåer av s.k. icke-joniserande strålning.

Tisdagen den 13 maj sändes i P1 en forskningsnyhet om rödhakar i England. Fåglarna visade sig tappa orienteringsförmågan när de flög i vanliga elektromagnetiska störningar från mobiltelefonin.

Detta är en av många rapporter om hur människor och djur påverkas av strålningen i vår miljö.

Enligt Socialstyrelsens miljöhälsorapport 2009 fanns då 300 000 svenskar som uppgav att de mår dåligt av elektromagnetiska fält och antalet var ökande från tidigare mätningar.

Allt fler människor hör av sig till oss och är oroade över hur utbyggnaden av mobiltelefoni och den ökande användningen av trådlös teknik påverkar deras hälsa. De tror inte att denna väg leder till en hållbar framtid för oss och våra barn.

Därför kräver vi:

  • valfrihet i fråga om telefoni och teknik i vår livsmiljö!
  • rätten att få bo och vistas i lågstrålande områden!
  • att försiktighetsprincipen skall tillämpas när det gäller trådlös teknik.

Marianne Ketti
Ordförande i Elöverkänsligas Riksförbund

Tel 0250-351 15