• Inläggskategori:Debatt / Nyheter

I ett öppet brev till statsminister Stefan Löfven har ordföranden Marianne Ketti bl.a. skrivit om situationen för elöverkänsliga i dagens Sverige.

Mora 2020 10 28

Hej Stefan!

Det var många vackra ord i din regeringsförklaring! Jag tog fasta på ”att alla ska vara med”! Om du verkligen menar det, så undrar jag hur du tänkt dig att genomföra det?

Vi som är elöverkänsliga har i många år saknat tillgänglighet till det mesta i samhället. Där det finns trådlös teknik saknar vi tillgänglighet! Idag finns den trådlösa tekniken i stort sett överallt och det blir bara värre och värre. Vi är trötta på att vara i ”karantän” och knuffas längre och längre bort från gemenskap och samhörighet. Vi vill också tillhöra samhället och vara delaktiga på alla plan.

I vårt funktionsrättsförbund finns människor i alla åldrar, från förskolebarn till 100-åringar. Många lever under ytterst svåra förhållanden.

Sedan 5G började provsändas är vi nedringda av förtvivlade människor som inte har någonstans att ta vägen! Många sitter fast i lägenheter, utan körkort och bil och har fruktansvärda plågor. Det finns barn som blöder näsblod och ligger och skriker av smärtor av olika slag. Människor som inte kan lämna sina skyddsbaldakiner ens för att äta… Jag skulle kunna skriva en bok om alla livsöden jag hör varje dag! Är du förvånad att många i den här situationen tar sina liv? Jag är det inte!

Trots många upprop från oberoende forskare och vetenskapsmän om att stoppa 5G och utreda hälso- och miljörisker fortsätter utbyggnaden. Du måste förstå att du inte kan lita på de av industrin sponsrade forskarna som idag styr våra myndigheter under ledning av ICNIRP, en tysk industrifinansierad stiftelse, utan insyn och där man utser sina egna efterträdare. En rapport från De Gröna i EU har också kommit fram till att ICNIRP ej är att lita på.

Är du medveten om vad du håller på med? Vi strålas ihjäl! T o m min hund har blivit sjuk, detta p g a grannens robotgräsklippare. Han får epilepsianfall varje gång roboten är ute, dvs. varje dag, 2-3 timmars anfall. Den 19/10 gick den för, förhoppningsvis, sista gången i år och min hund är nu utan anfall. En medlem i vårt förbund fick avliva sin hund sedan hon fått en granne med trådlös teknik. Han fick så svåra epilepsianfall att hon var tvungen att avsluta plågorna.

Fåglarna försvinner mer och mer. Förra vintern fyllde jag på frön och nötter en gång, tidigare vintrar minst en gång/vecka. Det finns inga pollinerande insekter! Jag har i år pollinerat mina grönsaksodlingar för hand. Detta trots att jag har massor av blommor som normalt drar till sig fjärilar, humlor och bin. Hur ska vi i framtiden få mat utan pollinerande insekter?

Som elöverkänslig saknar man tillgång till samhällsservice av alla slag, t ex bibliotek, sjukvård, skola-utbildning, kommunikationer, äldreboenden, banker, affärer med trådlösa nätverk, allmänna platser med wifi och kameraövervakning m m. Att parkera eller gå på allmän toalett går oftast inte utan mobiltelefon. Snart kan vi inte åka på våra vägar överhuvudtaget, trots att vi åker i egna bilar. Digital utrustning i moderna bilar stör oss, så vi får hålla oss undan. Själv kör jag ofta omvägar för att undvika de mest trafikerade vägarna. Elektrifierade vägar – ett direkt dödshot mot oss!

En kvinna i vårt förbund kom att färdas på en sådan väg utanför Lund och följden blev två månaders konvalescens utan någon el överhuvudtaget. Tack och lov att hon var passagerare och inte förare av bilen!

Många av våra medlemmar har tvingats flytta många gånger, några fler än 20 gånger, undan nya installationer av digital teknik, master m m i närheten. Själv har jag varit tvungen att flytta 4 gånger sedan jag blev elöverkänslig för drygt 20 år sedan. Söker nu hus igen p g a grannens robotgräsklippare. Det finns medlemmar i vårt förbund som bor i bilar, tält i skogen, vedeldade torp i skogen utan alla bekvämligheter och i husvagnar.

Vart ska vi ta vägen? Är det jordkällare eller betongbunkrar som gäller för oss?

Många elöverkänsliga saknar telefon sedan fasta nätet rivits. Min telefon är uppsagd till den 30 september -21. Alternativen som erbjuds fungerar inte om man är elöverkänslig. PTS säger: ”Vi är teknikneutrala”, men vi kan aldrig bli teknikneutrala. Vi kan inte leva med installationer av trådlös teknik.

För ca 25 år sedan hade jag TV och mobil för 20 år sedan. Jag har aldrig haft en dator. Blev elöverkänslig framför datorn på jobbet och sätter mig aldrig där igen. Trodde jag skulle dö, så sjuk var jag. Via skattsedeln betalar vi alla idag för t ex TV, bidrag till s k miljöbilar och annan teknik som gör oss sjuka.

Nu har regeringen också bestämt att Esrange ska byggas ut för att kunna skjuta upp satelliter och bestråla oss även från luften! Vart är vi på väg? Är ni som sitter med makt att påverka utvecklingen båda blinda och döva?

En gång i tiden var jag stolt över att vara svensk, när jag var ute och reste. Idag skäms jag att komma från ett land som ”kör över” hela mänskligheten med destruktiva tekniska lösningar. Detta  är inte utveckling – det är avveckling av både mänsklighet, miljö och natur.

Har vi som medborgare några rättigheter att få välja ett liv utan teknik som gör oss sjuka? Ska våra barn och barnbarn få en framtid där de kan få utvecklas och må bra, eller är de redan så skadade av den trådlösa tekniken att det redan är ”kört” för dem?

Vi vet att den trådlösa tekniken ger DNA-skador som naturligtvis också går i arv till kommande generationer. Vi vet att tekniken är cancerklassad av FN-organet, IARC, i klass 2B tillsammans med bl a bly och DDT.

Elöverkänsligas Riksförbund är sedan 1995 en del av Funktionsrätt Sverige, men vi saknar idag alla rättigheter att fungera. Inte ens i våra hem är vi fredade. Vi betalar dyra pengar för elsaneringar, skyddskläder, alternativa behandlingar, hjälp att få samhällsinformation, hjälp att uträtta ärenden av olika slag, bankgiro m m. Vet du Stefan, vad det kostar att få tag i ett telefonnummer utan dator? Jo, mellan 50 och 100 kr per gång!

Vi kan inte resa, ej besöka familj eller vänner p g a trådlös teknik. Införs obligatoriska elmätare med trådlös överföring så drivs vi från våra hem eller tvingas leva utan el och skaffa generatorer (diesel/bensin) för att ladda batterier för ett 12V-system – nya kostnader och installationer och ett ännu mer obekvämt liv.

Har vi rätt till ett värdigt liv i Sverige 2020? Hur tänker du dig framtiden? Vill du ta ansvar för de skador som nu förorsakas? Varför läser du inte varnande rapporter från forskare och vetenskapsmän? Resolutionen 1815 från 2011 – Sverige har åtagit sig att följa dessa genom sitt medlemskap.

Stefan, stanna upp och tänk efter! Är självkörande bilar och talande kylskåp m m viktigare än de skadliga konsekvenser vi som människor och vår miljö nu får ta?

STOPPA 5G innan det är för sent! Låt oberoende forskare bedöma hälso- och miljörisker innan Sverige tar nästa steg  i utbyggnaden! Se till att inte fler liv skördas i jakten på kortsiktiga vinstintressen! Skapa ett Sverige med hållbar utveckling genom utveckling av icke skadlig teknik! Vad Sverige behöver för framtiden är framförallt friska människor! Digitalisering och 5G leder åt fel håll och många skador går ej att reparera. TÄNK OM!

Använd Europarådets resolution 1815 från 2011!

Miljöbalkens försiktighetsprincip borde stoppa detta projekt med omedelbar verkan!

Gör nåt nu! Hjälp till att rädda liv!

Hälsningar

Marianne Ketti, tel 0250-351 15

Ordf. Elöverkänsligas Riksförbund

Dikvägen 24, 792 97 Mora