I dagens Ring P1 var Susanna Råberg först ut och pratade om insekternas försvinnande och riskerna med den elektromagnetiska strålningen som vi har allt mer av omkring oss. Hon lät bland annat lyssnarna höra hur det låter när man ”lyssnar” på mikrovågor i ett mätinstrument med högtalarfunktion. 

Gustav Gotthardsson (Jönköping) ringde och bemötte Susannas argument och menade att ”radiovågor” av den typ som Susanna pratade om inte kan ge någon annan påverkan än en svag uppvärmning.   

Länk till programmet på SR hemsida:
https://sverigesradio.se/sida/avsnitt/1298548?programid=1120

 


Kommentar från Elöverkänsligas Riksförbund rörande inslaget:

Idén att mikrovågsstrålning inte kan ge någon annan effekt än uppvärmning i människokroppen och i andra levande organismer är ett föråldrat sätt att se på effekterna svaga elektromagnetiska fält. Lyssna gärna på Lennart Hardell i denna intervju eller på Jeromy Johnson i detta föredrag som båda tar upp denna fråga. Vidare har hundratals forskare signerat upprop med vädjan till FN och WHO att sänka gränsvärden och skydda barn och vuxna från skadlig strålning från mobiltelefoner, wifi, baby-monitorer m.m. Det finns även tusentals forskningsstudier (se t ex https://bioinitiative.org/) som visar på olika biologisk påverkan av elektromagnetisk strålning långt under de svenska gränsvärdena. 


Notering: Vi delar ovanstående klipp på vår hemsida eftersom det berör strålningsfrågan. Åsikterna som uttrycks tillhör dock de som medverkar i inslaget och delas inte nödvändigtvis av Elöverkänsligas Riksförbund.