Ring P1 - Susanna Råberg om insekternas försvinnande och risker med elektromagnetisk strålning - Elöverkänsligas Riksförbund
Elöverkänslighet - en erkänd funktionsnedsättning sedan 1995
08-712 90 65