Ring P1 - Erik Pettersson, Imma Holmer, m.fl. om insekter som försvinner och barn som tvingas använda läsplattor - Elöverkänsligas Riksförbund
Elöverkänslighet - en erkänd funktionsnedsättning sedan 1995
08-712 90 65