Elöverkänsligas Riksförbunds namninsamling om att stoppa rivningen av det fasta telenätet rullar på – Nu fler än 13 000 underskrifter!

Till Regeringen: Stoppa rivningen av det fasta telenätet
TeliaSonera vill inte längre underhålla det fasta telenätet. När stolparna blir gamla och dåliga eller exempelvis vid stormskador river man därför ledningen.

  • För svårt elöverkänsliga medför detta att man blir helt utan telefon!

  • Utan fast ledning kan man inte heller få bredband via ADSL eller motsvarade.

  • Det fasta telenätet fungerar även vid strömavbrott och i elfria stugor.

Inom en snar framtid kan 50 000 hushåll bli av med sin fasta teleledning!

Detta samtidigt som ledande forskare världen runt säger att man på grund av hälsorisker enbart ska använda mobiltelefon i nödfall och för korta samtal, i övrigt ska man använda fast telefon med sladd.

Vi kräver att alla tillförsäkras rätten att få telefon via kabel även i framtiden och att ledningsnätet återuppbyggs där det redan rivits.

Hjälp till att samla in namn för denna viktiga fråga. Namninsamlingslistor kan laddas ner på vår hemsida:
http://www.feb.se/aktuellt/stoppa-rivningen-av-det-fasta-telenatet.pdf
eller här
De kan även beställas via vårt kansli:
Elöverkänsligas Riksförbund, Box 9098, 126 09 HÄGERSTEN.
För mer information ring: 08-712 90 65

Lämna ett svar