"Bearbeta politikerna" råder läkare på Socialstyrelsen - Elöverkänsligas Riksförbund
Elöverkänslighet - en erkänd funktionsnedsättning sedan 1995
08-712 90 65