Doktor Gerd Oberfeld uppmanar kollegor ställa diagnos på elöverkänslighet.
Doktor Gerd Oberfeld, Salzburg, är en av de läkare som utarbetat riktlinjer för hur läkare kan ställa diagnos på elöverkänslighet och så kallad EMS-syndrom, mikrovågssjuka Foto: från Gerd Oberfeld.

Det Österrikiska Läkarsällskapet har antagit en mycket radikal rekommendation till kollegor om hur man diagnostiserar elöverkänslighet och det så kallade EMF-syndromet, mikrovågssjuka.

– Vår uppmaning har tagits väl emot på många håll i världen, berättar doktor Gerd Oberfeld för Ljusglimten.

Läkare bör uppmärksamma elektrosmog som en tänkbar orsak till diffusa sjukdomssymtom, skriver de Österrikiska läkarna i en sjutton sidor lång guide till läkarkollegor.

Människor utsätts för alltmer strålning från ny teknik och ohälsan växer samtidigt bland allmänheten med utbrändhet och sjukdomstillstånd kopplade till stress.

Inte bara stress

Men förutom stress bör man också uppmärksamma samband med elektromagnetiska fält i patientens miljö, skriver läkarna.

I dokumentet finns en omfattande enkät med frågor för patienterna att svara på som ska hjälpa läkaren att ställa diagnos.

Läkaren får en bild av hur de typiska symtomen stämmer in på patienten, sömnproblem, koncentrationssvårigheter, tinnitus och så vidare.

Genom ganska enkla metoder kan läkaren också hjälpa patienten att utesluta orsaker till symtom.

”Stäng av!”

Stäng helt enkelt av trådlösa nätverk, mobiler, DECT-telefoner och annat i din miljö och se om du blir bättre, menar läkarna.

I riktlinjerna finns också förslag till provtagningar för att upptäcka tecken på djupt liggande stress som sätts i samband med dessa ohälsotillstånd, bland annat långtidstest av blodtryck. I blodprov och urinprov kan man kartlägga obalanser av olika hormoner och signalsubstanser.

Läkarna föreslår också behandlingar.

Borta från hemsidan

Först och främst bör man åtgärda den miljö man vistas i om det visat sig att man reagerat på elektromagnetiska fält där, eller om möjligt byta miljö. Men det handlar också om att stärka patientens allmäntillstånd och motståndskraft genom livsstilsförändringar, tillskott av vitaminer med mera.

Riktlinjerna antogs av Österrikiska Läkarsällskapet i början av mars i år, men finns för tillfället inte att hämta från läkarsällskapets hemsida. På fråga från Ljusglimten, uppger doktor Gerd Oberfeld, Salzburg, att riktlinjerna just nu uppdateras, men att de återkommer.

Forskarstrid

Rekommendationerna är mycket radikala för att komma från ett lands läkarsällskap.

Frågan om elektromagnetiska fält och ohälsa är ju föremål för en hätsk forskarstrid runt om i världen där den etablerade synen är att ingen koppling finns. Det Österrikiska Läkarsällskapets riktlinjer är därför ett mycket starkt inlägg i debatten.

Doktor Gerd Oberfeld från Salzburg är en av läkarna som ligger bakom utarbetandet av dokumentet. Han har en längre tid engagerat sig i frågan. I mail till Ljusglimten berättar han att initiativet med riktlinjerna tagits väl emot på många håll i världen.

Läkartidningen

Riktlinjerna har refererats av de hemsidor och magasin som finns bland engagerade i frågan i många länder. Men tyvärr har riktlinjerna inte uppmärksammats lika mycket i större media som allmänheten nås av, eller i specialisttidningar.

Ett undantag är Österrikiska läkartidningen, som 15 augusti publicerade en omfattande intervju med doktor Gerd Oberfeld. Läkare bör ställa frågor om elektrosmog till patienter som har yrsel, ont i huvudet, trötthet och så vidare, säger han.

I intervjun hänvisar doktor Gerd Oberfeld till Europarådets resolution nr 1815 från maj 2011 som Ljusglimten tidigare har publicerat. I den rekommenderas försiktighet och sänkta gränsvärden.

Elisabet Olsson

Tidigare publicerad i Elöverkänsligas tidning Ljusglimten nr 4 2012.