När skogsmaskinerna kommer: »Det här har lärt oss att det lönar sig att försöka ha en bra dialog« - Elöverkänsligas Riksförbund
Elöverkänslighet - en erkänd funktionsnedsättning sedan 1995
08-712 90 65