Bostad och Hälsa - En praktisk handbok för ett sundare hem - Elöverkänsligas Riksförbund
Elöverkänslighet - en erkänd funktionsnedsättning sedan 1995
08-712 90 65