Debatt: Det finns gott om belägg för elöverkänslighet - Elöverkänsligas Riksförbund
Elöverkänslighet - en erkänd funktionsnedsättning sedan 1995
08-712 90 65