• Inläggskategori:Nyheter

Elöverkänsligas Riksförbund har nyligen skickat in en alternativrapport till FN:s kommitté för rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Rapporten kompletterar tidigare insända rapporter från Funktionsrätt Sverige och Civil Right Defenders och fokuserar specifikt på utmaningarna som personer med EHS/elöverkänslighet står inför i det svenska samhället. Den lyfter fram bristen på tillgänglighet och stöd inom områden såsom sjukvård, utbildning, boende och allmän tillgänglighet i samhället.

Trots sina ambitioner om likabehandling och omsorg tillhandahålls inte en fullvärdig livssituation för personer med EHS/elöverkänslighet i Sverige. Detta leder till en mycket utsatt situation för dessa individer, där avsaknad av sjukvård och anpassade boenden driver vissa till total isolering och i värsta fall, självmord. Den understryker vikten av ökad kunskap om EHS/elöverkänslighet inom samhället och hos myndigheter, samt behovet av lägre strålningsnivåer för att möjliggöra ett värdigt liv för drabbade.

Elöverkänsligas Riksförbund understryker att det krävs en omfattande förändring i synsätt och lagstiftning för att erkänna och skydda rättigheterna för personer med EHS/elöverkänslighet. Genom denna rapport hoppas förbundet på att väcka medvetenhet och initiera konkreta åtgärder för en mer inkluderande och tillgänglig samhällsstruktur för alla.