En studie som gjorts i samarbete mellan Århus Universitet i Danmark och University of California i USA visar ett samband mellan mobilanvändning och huvudvärk. Över 52 000 danska barn har deltagit i studien, som publicerats i medicintidskriften Open Pediatric Medicine Journal. Läs mer i Aftonbladet
Läs hela huvudvärksstudien (PDF på engelska)

Lämna ett svar