Ohälsotalen stiger i takt med användning av trådlös teknik - Elöverkänsligas Riksförbund
Elöverkänslighet - en erkänd funktionsnedsättning sedan 1995
08-712 90 65