Kent Hägglund lyfter fram viktiga argument rörande elöverkänslighet och digitaliseringen i samhället.

ur Programmet Ring P1, Sveriges Radio, den 14 november 2018


Notering: Vi delar ovanstående klipp på vår hemsida eftersom det berör strålningsfrågan. Åsikterna som uttrycks tillhör dock de som medverkar i inslaget och delas inte nödvändigtvis av Elöverkänsligas Riksförbund.