Jan Hedenberg om avsaknad av diagnos och erkännande för funktionsnedsättningen Elöverkänslighet. Det är mycket svårt att få gehör i vården för de behov som elöverkänsliga har, menar Jan.

ur Programmet Ring P1, Sveriges Radio, den 17 augusti 2016


Notering: Vi delar ovanstående klipp på vår hemsida eftersom det berör strålningsfrågan. Åsikterna som uttrycks tillhör dock de som medverkar i inslaget och delas inte nödvändigtvis av Elöverkänsligas Riksförbund.