2012: Tre remisser avseende "Gör det enklare" - statliga verksamheter inom vård och omsorg - Elöverkänsligas Riksförbund
Elöverkänslighet - en erkänd funktionsnedsättning sedan 1995
08-712 90 65