2012: Remiss avseende FunkA-utredningen: Sänkta trösklar – högt i tak, SOU 2012:31 - Elöverkänsligas Riksförbund
Elöverkänslighet - en erkänd funktionsnedsättning sedan 1995
08-712 90 65