• Inläggskategori:Nyheter

Elöverkänsligas Riksförbund stöder förbättringar för landsbygdens utveckling men påpekar att trådlös teknikutbyggnad har negativ påverkan på personer med funktionsnedsättningar, särskilt elöverkänsliga. De kräver bevarande av det fasta telenätet tills fibernäten är klara och tillgängliga alternativ för funktionsnedsatta. De kritiserar Telias rivning av telenätet och motsätter sig att mobilteknik ersätter fibernät. De vill att Post- och telestyrelsen säkerställer fast telefoni och bredbandsuppkoppling för dem som saknar det och betonar behovet av att skydda områden med låga strålningsnivåer.