Frankrike ger elöverkänsliga rätt till handikappbidrag
Elöverkänslighet - en erkänd funktionsnedsättning sedan 1995
08-712 90 65