Huvudstaden i Toulouse
Huvudstaden i Toulouse. Foto: Wikimedia Commons.

Nyhetsbyrån Reuters rapporterade från den franska staden Toulouse den 25 augusti 2015 att en fransk domstol ger en person rätt till handikappbidrag på grund av elöverkänslighet.

En representant för föreningen Robin des Toits, som kämpar för att uppmärksamma hälsoriskerna när det gäller trådlös teknik, sade till Reuters.

– Rättsväsendet har för första gången i Frankrike erkänt att det kan finnas ett allvarligt funktionshinder som beror på överkänslighet mot elektromagnetiska vågor.

»TECKNEN ÄR OVEDERSÄGLIGA«
I en färsk dom från domstolen för tvister kring nedsatt arbetsförmåga i Toulouse, som föreningen skickat till nyhetsbyrån AFP, finner rätten efter utlåtande av medicinsk expertis att klaganden, Marine Richard, lider av överkänslighet mot elektromagnetiska vågor, något som »de kliniska tecknen på är ovedersägliga«.

I domen görs bedömningen att hennes funktionsnedsättning är 85 procent, »med en betydande och varaktig inskränkning av hennes möjligheter till anställning».

Domstolen ger henne därför rätt till bidrag åt vuxna med funktionshinder under tre år med möjlighet till förlängning, i form av tekniskt bistånd och anpassning av hennes bostad.

»Detta erkännande från rättvisans sida är en viktig förstagångshändelse i Frankrike», sade Etienne Cendrier, talesperson för Robin des Toits, på telefon till AFP.

TIDIGARE VARIT JOURNALIST
Fru Richard, 39 år, hade i april 2014 lämnat in ett överklagande av ett beslut av kommissionen för funktionshindrades rättigheter i Ariège. Hon har tidigare varit journalist men lever nu isolerat i bergen där på grund av sina besvär, som hon lidit av sedan 2010.

Överkänslighet för elektromagnetiska vågor erkänns inte officiellt i Frankrike som en sjukdom och är föremål för oenighet bland experterna.

2014 beviljades för första gången en elöverkänslig man ekonomiskt stöd för sin sjukdom av departementsmyndigheten för funktionshindrade i Essonne. Men det var en uppgörelse i godo med förvaltningen i fråga.

Reuters har kontaktat rätten i Toulouse, som dock har avböjt att ge någon som helst kommentar till domen. Varken den klagande eller hennes advokat hade kunnat nås innan förlagan till den här texten publicerades.

INTE NÅGON BETYDELSE HÄR I SVERIGE
För att få en svensk kommentar kontaktade Ljusglimten juristen Mats Dämvik på Juristfirman Unité. Han svarar:

– Avgörandet är positivt för de elöverkänsliga som bor i Frankrike. Det rör sig dock om en tillämpning av fransk nationell rätt som inte är vägledande för andra rättsordningar. Jag kan därför inte se att avgörandet har någon direkt betydelse här i Sverige. Även i Sverige finns det dock avgöranden där elöverkänsliga har fått rätt till sjukpenning och andra typer av bidrag.
Orsaken har då varit att de drabbade har kunnat visa att de är så sjuka att de har ansetts behöriga att få sådant stöd. Jag känner dock inte till något fall i Sverige där rätten uttalat sig om att orsaken till besvären är exponering för elektromagnetisk strålning. I detta avseende tycks alltså fransmännen ha kommit längre än vi.

Daniel Atterbom