Överklagan till kammarrätten - ang. Folkhälsomyndighetens beslut avseende felaktigheter i Miljöhälsorapporten 2017 - Elöverkänsligas Riksförbund
Elöverkänslighet - en erkänd funktionsnedsättning sedan 1995
08-712 90 65