• Inläggskategori:Debatt / Nyheter

Nedanstående har publicerats på http://www.folkhälsa.nu/kroniska-sjukdomar/tradlos-teknik-orsak-till-ohalsa


KRONISKA SJUKDOMAR I vårt moderna samhälle är vi exponerade för både mikrovågor från trådlös teknik och el- och magnetfält från omgivningen och prylar i vårt hem och på våra arbetsplatser. Detta är något som aldrig tidigare förekommit under mänsklighetens historia

De emissioner som vi utsätts för dagligen kan ge olika symtom, till exempel:

 • har du koncentrationssvårigheter?
 • får du ofta huvudvärk?
 • har du minnesstörningar?
 • sover du dåligt / har sömnstörningar eller onormal trötthet?
 • kryper det i kroppen eller känns det allmänt oroligt?
 • blir du ofta lättirriterad?
 • tappar du ofta tråden när du pratar?
 • har du ADHD-liknande symtom?
 • blir du varm i örat av mobilen?
 • har du tinnitusliknande symtom som försvinner när du vistas i naturen?
 • får du hudrodnad eller klåda framför datorn?
 • har du högt blodtryck?
 • känner du ibland att hjärtat slår oregelbundet?

Svarar du ja på några av frågorna så kan det vara påverkan av den trådlös tekniken och annan exponering från de elektriska prylar du omges av.

Om du inte är försiktig och minskar din exponering kan det som från början är lindriga symtom utvecklas till elöverkänslighet.

Sök information om den skadliga strålningen och använd alltid trådbunden teknik när det är möjligt. Besök gärna

www.eloverkanslig.org och läs mer.

Kontakta oss för mer information:

Referenser:

1) EUROPAEM EMF Guideline 2016 for the prevention, diagnosis and treatment of EMF-related health problems and illnesses. Belyaev I, Dean A, Eger H, Hubmann G, Jandrisovits R, Kern M, Kundi M, Moshammer H, Lercher P, Müller K, Oberfeld G, Ohnsorge P, Pelzmann P, Scheingraber C, Thill R. Rev Environ Health. 2016 Sep 1;31(3):363-97. doi: 10.1515/reveh-2016-0011.

PMID: 27454111

Finns på FCC:s hemsida:

https://ecfsapi.fcc.gov/file/10910251701394/EUROPAEM%20EMF%20Guideline%202016%20for%20the%20prevention%20and%20treatment%20of%20EMF-related%20health%20problems.pdf

2) THE BIOINITIATIVE REPORT 2012, A Rationale for Biologically-based Public Exposure Standards for Electromagnetic Fields (ELF and RF)

www.bioinitiative.org

3) Europarådet:

Resolution 1815 (2011) Final version

The potential dangers of electromagnetic fields and their effect on the environment

Author(s): Parliamentary Assembly, Origin – Text adopted by the Standing Committee, acting on behalf of the Assembly, on 27 May 2011 (see Doc. 12608, report of the Committee on the Environment, Agriculture and Local and Regional Affairs, rapporteur: Mr Huss).

http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=17994&

www.eloverkanslig.org