32 forskare inom molekylärvetenskap begär att elöverkänslighet erkänns - Elöverkänsligas Riksförbund
Elöverkänslighet - en erkänd funktionsnedsättning sedan 1995
08-712 90 65