• Inläggskategori:Nyheter

32 forskare inom molekylärvetenskap begär i en rapport att elöverkänslighet erkänns som en neurologisk sjukdom orsakad av exponering för elektromagnetisk strålning – och att denna sjukdom inkluderas i WHO:s klassificeringssystem ICD.

I en artikel publicerad den 7 juli 2021 i den vetenskapliga tidskriften International Journal of Molecular Sciences konstaterar 32 forskare att elöverkänslighet är en distinkt neurologisk åkomma som objektivt kan bestämmas med biologiska markörer, EEG och medicinsk bildteknik. Som exempel på markörer anges glukosnivå i blodet och påverkan på hjärtrytm, låggradig inflammation samt oxidativ stress, liksom cancer och andra miljörelaterade sjukdomar orsakade av EMF (Elektromagnetiska fält).

Forskarna uppmanar till mer klinisk forskning för att objektivt kunna definiera och beskriva sjukdomar som “elöverkänslighet” orsakade av elektromagnetisk strålning bättre.

De hävdar även att det saknas bevis för att elöverkänslighet skulle vara en psykologiskt betingad åkomma.

Hela artikeln “The Critical Importance of Molecular Biomarkers and Imaging in the Study of Electrohypersensitivity, A Scientific Consensus International Report” finns att läsa på följande länk:

https://www.mdpi.com/1422-0067/22/14/7321/htm