• Inläggskategori:Nyheter

Världsdagen för EHS närmar sig för sjätte gången i ordningen. I år har man ändrat namn till ”Världsdagen för intolerans mot elektromagnetisk förorening” – detta för att tydliggöra att människor blivit elöverkänsliga på grund av den massiva förorenade miljön.

”Det är verkligen viktigt att understryka att problemet kommer från miljöföroreningar och inte från en sjukdom som EHS lider av. När EHS-drabbade tillbringar tillräckligt med tid i en oförorenad miljö, återhämtar sig deras hälsa av sig självt.”, skriver Magali Lesure som är grundare av föreningen Coers d´EHS (initivativtagare till EHS-dagen).

Hon menar vidare att man inte behöver medicin för att bota EHS, utan en hälsosam miljö! ”Se på de som drabbats av EHS som en varningsklocka för den mänskliga hälsan i allmänhet. Att lyssna på personer med EHS är också att rädda sig själva från faran med denna gigantiska förorening”.

Målet med World EHS-day är alltså inte enbart att lyfta det moraliska och fysiska lidandet som miljontals elöverkänsliga redan lever med. Målet är också att varna och upplysa resten av mänskligheten om de faror som de hittills är omedvetna om. ”För att lyckas med detta uppmanar jag alla berörda föreningar, kollektiv, grupper och yrkesverksamma i Frankrike och utomlands att ansluta sig till oss med de medel som står till deras förfogande och på det sätt de önskar”.

Magali Lesure föreslår därför att du beroende på din situation och dina möjligheter gör följande på EHS-dagen:

– Visar ditt stöd för EHS
– Gör ”det osynliga” synligt (EHS)
– Informerar om elöverkänslighet
– Informerar om hälsorisker
– Informerar om hur man skyddar sig och om hälsomässiga skyddsåtgärder

Gör det lokalt, nära dig och på det sätt du vill!

”TILLSAMMANS, låt oss göra en gemensam sak av den här dagen för att medvetandegöra elöverkänslighet för allmänheten och erkänt av regeringar världen över. Vi räknar med dig!” MAGALI LESURE, founder of Coers d´EHS.

http://coeursdehs.fr/june-16-2023-world-ehs-day-world-day-of-intolerance-to-electromagnetic-pollution/


Ladda ner affisch