Franska läkare kräver lagändring för att skydda mot mobilstrålning
Elöverkänslighet - en erkänd funktionsnedsättning sedan 1995
08-712 90 65