Sannolikt inte! En bluetooth-snäcka som sätts vid/i örat kommer stråla i dess direkta närhet. Många gånger kan bluetooth handsfree utsätta användaren för en högre strålnivå vid huvudet vid samtal än om denne hållit telefonen direkt mot huvudet (beroende på telefonens förmåga att effektreglera samt avståndet till basstationen/mobilmasten). Bluetooth skickar dessutom signaler mellan mobil och handsfree även då inget samtal pågår, vilket leder till en konstant exponering.

Även om handsfree med sladd till viss del kan leda en del av strålningen från mobilen till örat/huvudet, så är denna effekt många gånger lägre än om du använder bluetooth eller har mobiltelefonen direkt mot huvudet vid samtal.

Ibland råder en missuppfattningen att handsfree-sladden skulle användas som antenn av telefonen, dvs att den skulle användas för att skicka och ta emot signaler mellan telefon och basstation. Detta är dock felaktigt.


Vill du veta mer om detta ämne?

Som medlem kan du ringa och prata med våra experter eller få råd och tips från andra medlemmar i vårt rikstäckande nätverk. Är du inte medlem kan du ansöka direkt på hemsidan (du behöver inte vara elöverkänslig för att vara medlem): https://eloverkanslig.org/bli-medlem/

Posted in: Mobiltelefoner