Minskar handsfree med bluetooth exponeringen för strålning? - Elöverkänsligas Riksförbund
Elöverkänslighet - en erkänd funktionsnedsättning sedan 1995
08-712 90 65