• Inläggskategori:Nyheter

Sammanfattningsvis framhåller vårt remissyttrande att förslaget om nya funktionskrav på elmätare inte tar hänsyn till hälsoaspekterna för personer med elöverkänslighet. Vi betonar att förslaget, om det inte anpassas, kan leda till kraftigt försämrad hälsa och livskvalitet för dessa personer. Förslaget till ny lagstiftning bör därför inkludera hälsoskäl som ett undantag för att tillåta alternativa mätutrustningar. Dessutom poängterar vi att smarta elmätare inte gynnar elöverkänsliga och att lagstiftningen inte bör leda till extra kostnader för dem som behöver avvika från standardmätare av hälsoskäl.