• Inläggskategori:Nyheter

Förbundets insända replik på artikeln Starkare rättsligt skydd föreslås för forskare och sjukvårdspersonal införd i Läkartidningen har publicerats av tidningen nedkortad och som kommentar. I artikeln anger Persson att bl.a. ”de som tror på elöverkänslighet” bidrar till ett tuffare, råare samhällsklimat med tydliga strömningar mot faktaresistens. Motsvarande artikel finns även publicerad i flera större medier.

Länk till Läkartidningens artikel med publicerad kommentar i anslutning till denna: https://lakartidningen.se/aktuellt/nyheter/2023/03/starkare-rattsligt-skydd-foreslas-for-forskare-och-sjukvardspersonal/

OBS här är direktlänk till den av Läkartidningen nerkortade repliken från Elöverkänsligas Riksförbund: https://lakartidningen.se/aktuellt/nyheter/2023/03/starkare-rattsligt-skydd-foreslas-for-forskare-och-sjukvardspersonal/#comment-29161

Läs förbundets insända replik i sin helhet nedan:


EHS/elöverkänslighet – en verklighet för många i ett tufft samhällsklimat

Replik på artikel 2023-03-09 Starkare rättsligt skydd föreslås för forskare och sjukvårdspersonal.
Vi är bestörta över utbildningsminister Mats Perssons uttalande där han förnekar både verklighet och forskning rörande EHS. Enligt Persson bidrar bl.a. ”de som tror på elöverkänslighet” till ett tuffare, råare samhällsklimat med tydliga strömningar mot faktaresistens.

Fakta är att den neurologiska störningen EHS grundas på expertgranskad forskning, funktionsrättslagstiftning, verkligheten och specialistklinikers kompetens – inte på tro.
Läkartidningen bör faktagranska artiklar för att undvika information som avviker från svensk lagstiftning, verklighet och forskning.

Erkänd funktionsnedsättning sedan 1996

Det är allvarligt att en minister sprider osanning om en funktionsvariation. Riksförbundet är medlem i Funktionsrätt Sverige. FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning är ratificerad i Sverige. Det ska styra en ministers agerande.

Om EHS

En väldefinierad, objektivt identifierad och karakteriserad neurologisk störning som kan
diagnostiseras och behandlas. [1 2 3 4] Signifikanta biomarkörer identifieras och obalanser återställs. Förändringar i hjärnan kan ses vid olika former av avbildningar. Specialistkliniker utomlands behandlar EHS enligt internationella program. [5] Förhoppningsvis snart även i Sverige!
Vanliga symtom: Hudbesvär, huvudvärk, sömnproblem, influensaliknande symtom, illamående, yrsel, hjärtarytmier, stress, försämrat korttidsminne, koncentrationsproblem, onormal trötthet/utmattning.

Hur vi påverkas beror på fysiologiska förutsättningar t.ex. påverkan av metaller och miljögifter. Alla påverkas men får olika symtom/diagnoser. Neurologiska diagnoser som t.ex. fibromyalgi, ME/CFS och MS kopplas till påverkan från trådlös teknik. Många med EHS har även någon av dessa diagnoser.

För personer med EHS avtar symtomen i en bra miljö utan trådlös teknik, men återkommer vid ny exponering. Svårt elöverkänsliga måste undvika all strålning från el, magnetfält och trådlös teknik.

Rapporter

Strålning från master, mobiler och wifi orsakar skador på människor och allt annat biologiskt liv enligt forskning och rapporter. Några läsvärda rapporter

 • Europarådets resolution 1815, 2011 [6]
 • Europaparlamentets resolution Hälsoproblem i samband med elektromagnetiska fält, 2009 [7]
 • Europaparlamentet STOA, forskarrapport om 5 G, 2021 [8]
 • EMF Guidelines 2016. [5]

Kunskap A och O

Regeringens uppgift är att motverka negativa attityder och fördomar mot personer med EHS genom att sprida faktabaserad kunskap till myndigheter och allmänhet.

För att Läkartidningen ska fortsätta att vara en trovärdig informationskälla är det av största vikt att innehållet utgår från forskning, verklighet och kunskap hos kollegor inom specialistkliniker utanför Sverige, vilka arbetar med utredning, diagnos och behandling av EHS-patienter.
Mer information finns på vår webb eloverkanslig.org.

ELÖVERKÄNSLIGAS RIKSFÖRBUND
Marianne Ketti, ordförande
Tfn 0250-351 15

Information/källor

 1. Irigaray, D. B. (2020). Electrohypersensitivity as a Newly Identified and Characterized Neurologic Pathological Disorder: How to Diagnose, Treat and Prevent it. Hämtat från pubmed: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32168876/
 2. al, D. B. (07 2021). The Critical Importance of Molecular Biomarkers and Imaging in the Study of Electrohypersensitivity. A Scientific Consensus Internaltiona Report. Hämtat från
  https://www.mdpi.com/1422-0067/22/14/7321
 3. Dominique Belpomme, P. I. (2022). Why electrohypersensitivity and related symptoms are caused by non-ionizing man-made electromagnetic fields: an overview and medical assessment. Hämtat från pubmed: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35537497/
 4. Greco, F. (2020). Technical Assessment of Ultrasonic Cerebral Tomosphygmography and New Scientific Evaluation of Its Clinical Interest for the Diagnosis of Electrohypersensitivity and
  Multiple Chemical Sensitivity. Hämtat från mdpi: https://www.mdpi.com/2075-4418/10/6/427
 5. EUROPAEM EMF Guideline 2016 for the prevention, diagnosis and treatment of EMF-related health problems and illnesses:
  https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27454111/
 6. Europarådets resolution 1815 (inkl länkar till Europarådets webb): https://eloverkanslig.org/europaradet-och-resolution-1815
 7. Europaparlamentet. (2009). Resolution Hälsoproblem i samband med elektromagnetiska fält (P6_TA (2009)0216. Hämtat från https://eur-
  lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:137E:0038:0042:SV:PDF
 8. Europaparlamentet. (2021). Europaparlamentet, Health Impact of 5G. Hämtat från Europaparlamentet:
  https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/690012/EPRS_STU(2021)690012_ EN.pdf