I dagarna har ny revolutionerande forskning visat hur svaga magnetfält kan påverka cellmembran via små magnetpartiklar som svänger i takt med fälten. Detta kan vara förklaringen till många tidigare iakttagna biologiska effekter av magnetfält.

– Den senaste tiden har bjudit på ett par goda nyheter, säger Per Segerbäck, ordförande i Riksförbundet sedan några månader.

– PNAS, en tidskrift ifrån den amerikanska vetenskapsakademin publicerade nyligen en artikel som visar att cellmembran kan innehålla små magneter som svänger i takt med yttre magnetfält. Rörelser i cellmembranet kan påverka flödet av laddade partiklar in och ut ur de påverkade cellerna och därmed ge biologiska effekter. Forskarna hittade ”kompassnålen” i nosen på regnbågsforeller. Det är troligt att många djur har liknande strukturer. (länk till artikeln, länk S1 och S2 till video i bilaga som visar magnetitpartiklar i celler som rör sig i magnetfält).

– Detta är troligen den viktigaste studien på flera decennier inom området magnetiska fält och hälsa, en fantastiskt bra födelsedagspresent, säger Per, och fortsätter:

– Läkarkåren i Österrike har kommit med bra riktlinjer för diagnos, bemötande och behandling av elöverkänsliga patienter, något för den svenska läkarkåren att ta efter! (En engelsk översättning finns här: EMF-Guideline)

Om Elöverkänsligas Riksförbund

Elöverkänsligas Riksförbund bildades den 4 oktober 1987, under namnet Föreningen för El- och Bildskärmsskadade, FEB. År 2001 ombildades FEB till Elöverkänsligas Riksförbund. Förbundet är medlem av Handikappförbunden och har idag 19 länsföreningar och 7 lokalföreningar. Riksförbundet och de olika föreningarna verkar på olika sätt för att ge stöd åt våra medlemmar och för att göra samhället mer tillgängligt för elöverkänsliga. Det gör vi bland annat via handikappråd i kommuner och landsting. Elöverkänsligas Riksförbund har också ett internationellt samarbete, t ex genom International EMF Alliance, ett samarbetsorgan för en bättre strålningsmiljö avseende icke-joniserande strålning.

www.eloverkanslig.org

Presskontakt

Mediagruppen
Tel 08-124 424 03