Barn och ungdomar med EHS/elöverkänslighet kan inte erbjudas plats inom tillgängliga förskolor och skolor i de flesta av Sveriges kommuner. Kraftfulla åtgärder måste vidtas omgående för att följa lagar och konventioner. Elöverkänsligas

Riksförbunds lägesrapport visar på stora brister och nästan total avsaknad av tillgängliga förskolor/skolor.

Kommuner m.fl. – det är dags att agera! Många barn och ungdomar, inte bara de med konstaterad EHS, mår dåligt av de inre och yttre miljöer som erbjuds inom era verksamheter.

Nödvändiga åtgärder

  • Kunskap om EHS och rättigheter för personer med EHS måste ges till politiker, personal samt barn och ungdomar i verksamheten.
  • Tidig indikation på EHS är viktig. Komplettera BVC:s och Elevhälsans nuvarande kontroller med scanning av symtom avseende EHS samt ange Socialstyrelsens rekommenderade symtomkoder för EHS i hälsojournalerna.
  • Tillgängliga förskolor/skolor ska finnas i alla kommuner genom att skapa hälsosamma inne- och utemiljöer med låg mikrovågsstrålning. Använd trådbunden teknik. Informera föräldrar och ge möjlighet att välja en förskola/skola med trådbunden teknik.
  • Komplettera universella byggnadsregler att omfatta tillgänglighet för funktionsrättsgruppen personer med EHS.

EHS/elöverkänslighet

EHS är en miljörelaterad funktionsnedsättning med samma rättigheter som övriga funktionsrättsgrupper har.

Enligt forskningsrapporter och internationella behandlingsprogram är EHS en väldefinierad objektivt identifierad och karakteriserad neurologisk störning som kan diagnostiseras och behandlas. Det görs sedan många år utomlands och förhoppningsvis snart även i Sverige. Identifiering görs genom mätning av biomarkörer i blod- och urinprov. Avbildningar av hjärnan visar signifikanta skador/avvikelser.

Personer med EHS har inte sällan en kompletterande diagnos. Några exempel är kemikalieöverkänslighet, MS, ME/CFS, fibromyalgi och ADHD.

Många berörs

EHS är i princip en folksjukdom. Socialstyrelsens senaste enkät 2007: 3,2 % elöverkänsliga, varav 0,4 % svårt elöverkänsliga. Tysklands myndighet för strålskydd har angivit nivåer som varierat mellan 7 och 10 % åren 2003 till 2013.

Antal besökare på vår webb samt personer som kontaktar oss via e-post och telefon visar på en ständig ökning. Oroande är att även antalet barn, ungdomar och unga vuxna med EHS ökar. Hela familjer påverkas.

Mer information

Mer information om varför och hur man kan förbättra miljön i förskola och skola finns på sidan Förskola och Skola.

Lägesrapporten med bakgrundsinformation samt de åtgärder som omgående behöver påbörjas för att stoppa den nu pågående diskrimineringen av personer med EHS/elöverkänslighet hittar du nedan. Där kan du även ta det av ett följebrev.