På 70-talet forskade Lennart Hardell på riskerna med miljögiftet Hormoslyr. Hans forskning bidrog till att giftet slutligen förbjöds.

I denna intervju talar han om ett av 2000-talets allvarligaste miljögifter, strålningen från mobiltelefoni och annan trådlös teknik. Han beskriver de potentiella riskerna, vilka hälsoeffekter som redan börjar visa sig, samt svenska myndigheters koppling till mobilindustrin och ovilja att bjuda in industrioberoende forskare till samtal, m.m.

Lennart beskriver även hur en relativt liten grupp individer sitter med i grupper i fler länder för att ge intryck av att det råder konsensus över nationsgränserna:

”Skärskådar man det här så är det ofta samma personer som sitter i de här grupperna. De citerar i princip sig själva utan att tala om det. Men för allmänheten, för politiker, så ger det ju ett väldigt solitt intryck, att här har vi ju 5-6 grupper i olika länder som har kommit fram till samma slutsats. Det här är ett spel som pågår och som inte har lyfts fram och inte diskuterats. Senaste året har det kommit åtminstone ett par publikationer som visar på det här, men de struntar man i. Det är samma idé som när det gäller riskerna, om man ignorerar en publikation så finns den inte.”


Ytterligare lyssning:

Dokumentär om Hormoslyr-skandalen, där också Lennart Hardell medverkar:

Detta inlägg har 2 kommentarer

Kommentarer är stängda.