Här finns våra pressmeddelanden. Klicka på en av länkarna för att visa hela texten.


  • KI visar vägen mot fast telefoni

    PRESSMEDDELANDE Tänka sig! Nya KI med alla eminenta forskare, som skulle vara ett av världens modernaste forskningsinstitut, har tvingats konstatera att den trådbundna telefonin är det enda alternativ vi kan förlita oss på när det gäller. Vi efterlyser nu kraftfulla … Continue reading →

  • Skolverket vill införa miljöfarlig verksamhet bland barn, utan konsekvensutredning av hälsoeffekterna

    PRESSMEDDELANDE Skolverket har tagit fram förslag på uppdrag av regeringen om nationella IT-strategier för förskolan. I konsekvensutredning saknas totalt hälsoaspekterna, trots att det idag finns en mängd kunskap och forskning på området. I stort sett alla icke industrisponsrade forskare skickar … Continue reading →

  • Folkhälsan hotas!

    PRESSMEDDELANDE  Folkhälsan hotas! Trådlös teknik är orsak till en lång rad av ohälsoproblem. Elöverkänsligas Riksförbund slår larm. Nu gäller det inte längre ”bara” elöverkänslighet utan en lång rad av allvarliga ohälsotillstånd. Vetenskapligt belägg finns! Elöverkänsliga motsvarar ”kanariefåglarna” som man förr … Continue reading →