Här finns våra pressmeddelanden. Klicka på en av länkarna för att visa hela texten.


  • Öppet brev till IT-minister Anna-Karin Hatt

    PRESSMEDDELANDE Tillämpa försiktighetsprincipen, Anna-Karin Hatt! Bevara de ”vita fläckarna” på kartan! Vi företräder en växande grupp människor i Sverige som letar boende i lågstrålande miljö och som märker att de ”vita fläckarna på kartan” blir allt mindre och färre. Frågan … Continue reading →

  • ”Regeringen spelar med folkhälsan”

    PRESSMEDDELANDE Den svenska regeringen spelar med folkhälsan genom att släppa tv-frekvenser fria för mobiloperatörer.Medan franska myndigheter förbereder förbud för trådlösa nätverk på dagis för att skydda främst små barn för cancerrisker, går svenska myndigheter den motsatta vägen. Det säger Tore … Continue reading →

  • Ohälsotalen stiger i takt med användning av trådlös teknik

    PRESSMEDDELANDE Socialförsäkringsminister Ulf Kristensson är oroad. ”Under slutet av 1990-talet och början av 2000-talet ökade sjukfrånvaron i Sverige kraftigt. Under samma tid skedde även en förskjutning i de diagnoser som orsakade sjukfrånvaron på så sått att andelen psykiska diagnoser ökade betydligt.” … Continue reading →