Här finns våra pressmeddelanden. Klicka på en av länkarna för att visa hela texten.


  • Ohälsotalen stiger i takt med utbyggnad/användning av trådlös teknik

    PRESSMEDDELANDE Socialförsäkringsminister Ulf Kristensson är oroad. ”Under slutet av 1990-talet och början av 2000-talet ökade sjukfrånvaron i Sverige kraftigt. Under samma tid skedde även en förskjutning i de diagnoser som orsakade sjukfrånvaron på så sått att andelen psykiska diagnoser ökade … Continue reading →

  • Mobilinfarkt botas med fiber

    Rivningen av det fasta telenätet har medfört att mobilnätet på landsbygden överbelastas och därför drabbats av något som liknar en infarkt. Återuppbygg det fasta telenätet Om huvuddelen av samtalen och internettrafiken flyttas tillbaka till kabel så räcker kapaciteten i befintliga … Continue reading →

  • Mobilinfarkt botas med fiber

    Rivningen av det fasta telenätet har medfört att mobilnätet på landsbygden överbelastas och därför drabbats av något som liknar en infarkt. Återuppbygg det fasta telenätet