Här finns våra pressmeddelanden. Klicka på en av länkarna för att visa hela texten.


  • Rätt kod ger rätt vård

    Elöverkänslighet måste få en egen diagnoskod. Till vår glädje ser vi att Socialstyrelsen nu har föreslagit att apatiska flyktingbarn med uppgivenhetssyndrom ska erhålla en speciell diagnoskod för att man ska kunna ha en bra uppföljning av de för närvarande ca … Continue reading →

  • Rätt kod ger rätt vård

    Elöverkänslighet måste få en egen diagnoskod. Till vår glädje ser vi att Socialstyrelsen nu har föreslagit att apatiska flyktingbarn med uppgivenhetssyndrom ska erhålla en speciell diagnoskod för att man ska kunna ha en bra uppföljning av de för närvarande ca … Continue reading →

  • Belgien: Förbud mot reklam för mobilanvändning

    Den belgiska regeringen förbjuder mobilreklam riktad till barn under 14 år samt försäljning av mobiler utformade för barn som är 7 år eller yngre eftersom undersökningar visat ökad risk för hjärntumör. Läs Strålskyddsstiftelsens pressmeddelande Presskontakt