Enligt den nya miljöbalkens allmänna hänsynsregler är försiktighetsprincipen den grundläggande: Redan risken för negativ påverkan innebär en skyldighet att vidta skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått.

Det är verksamhetsutövaren som har bevisbördan att visa att verksamheten inte är farlig för människa och miljö. Mobiltelefonoperatörerna och regeringen tillåter byggandet av master trots protester från speciellt överkänsliga och drabbade människor.


Vill du veta mer om detta ämne?

Som medlem kan du ringa och prata med våra experter eller få råd och tips från andra medlemmar i vårt rikstäckande nätverk. Är du inte medlem kan du ansöka direkt på hemsidan (du behöver inte vara elöverkänslig för att vara medlem): https://eloverkanslig.org/bli-medlem/

Posted in: Myndigheter juridik och rättsfall