Vi har växelström i ledningarna vilket innebär att spänningen växlar mellan att vara positiv och negativ. Strömmen kommer då att först gå åt ena hållet och sedan åt andra när vi börjar förbruka den. Detta upprepas 50 gånger per sekund vilket blir en frekvens på 50 hertz (Hz). Både elektriska och magnetiska fält växlar riktning i takt med spänning och ström i ledningen. TCO-normen för bildskärmar delar upp fälten i två frekvensområden. Låg frekvens mellan fem och 2 000 Hz och hög frekvens mellan 2 000 och 400 000 Hz. Det finns även fält över 400 000 Hz, men TCO valde att göra halt där. Elsanering omfattar både elektriska och magnetiska fält inom båda frekvensområdena. I början på 1990-talet var det lågfrekventa fält omkring 50 Hz, så kallade kraftfrekventa fält, som åtgärdades. Datorer, bildskärmar och TV-apparater var ett specialproblem med sina högfrekventa elektriska och magnetiska fält runt apparaten. Sedan dess har ny teknik i hemmen börjat sprida de högfrekventa fälten även där men de är svåra att minska i efterhand genom elsanering. Åtgärder som fungerar bra för kraftfrekventa fält blir snabbt verkningslösa när frekvensen ökar. De högfrekventa fälten över 2 000 Hz måste minskas vid källan.

Man talar om både strålning och elektriska och magnetiska fält som högfrekventa trots att det är fråga om helt olika frekvensområden. Elektriska och magnetiska fält blir högfrekventa över 2 000 Hz eftersom man jämför med 50 Hz. Elektromagnetisk strålning är elektromagnetiska vågor. När dessa kommer i en takt av minst tre miljoner per sekund, eller tre megahertz (MHz), brukar de betraktas som högfrekvens. Begreppet radiofrekvens används också när man talar om elektromagnetisk strålning som kan användas för trådlös kommunikation. Precis som kraftfrekventa fält ska radiofrekvent strålning ingå i en fullständig elsanering eftersom den kan vara mycket besvärande. Även den radiofrekventa strålningen minskas lättast vid källan om den är åtkomlig. Om elsanering enligt konstens alla regler alltid räcker för den elöverkänslige är en annan fråga. Det går inte att återskapa en helt naturlig miljö.

Som framgår av texten ovan finns det stora risker för missförstånd om man bara säger elsanering. Det bästa är att utgå ifrån att elsanering betyder att fält och strålning ska minska och sedan klargöra vad det är som ska minska. Det finns inte så mycket mer att välja på än kraftfrekventa elektriska och magnetiska fält från fem Hz upp till 2 000 Hz och högfrekventa dito från 2 000 Hz upp till 400 000 Hz samt radiofrekvent strålning där radio, TV, mobiltelefoni och all annan tråd lös kommunikation ingår.


Vill du veta mer om detta ämne?

Som medlem kan du ringa och prata med våra experter eller få råd och tips från andra medlemmar i vårt rikstäckande nätverk. Är du inte medlem kan du ansöka direkt på hemsidan (du behöver inte vara elöverkänslig för att vara medlem): https://eloverkanslig.org/bli-medlem/

Posted in: Elsanering