Omfattar begreppet elsanering endast fält i frekvensområdet 50 Hz eller omfattar det även högfrekvent strålning och magnetfält? - Elöverkänsligas Riksförbund
Elöverkänslighet - en erkänd funktionsnedsättning sedan 1995
08-712 90 65