Elektriskt ledande skor används för att minska statisk uppladdning. Statisk elektricitet är ett problem för elektronik och andra industriella processer. Genom att använda skor och golvmaterial som är svagt elektriskt ledande kan man leda bort statisk elektricitet innan den blir stark nog att göra skada. (Det tekniska begreppet för problemet och de lösningar man tar fram för att lösa det kallas för ESD-området, vilket kan sägas vara en del av EMC, elektromagnetisk kompatibilitet).

När vi ”får en stöt” så är det en elektrisk *urladdning* som sker på kort tid, och det är det som vi känner. Vad elektriskt ledande skor gör är att låta urladdningen ske långsamt, inte snabbt.

Elöverkänslighet handlar inte primärt om statisk elektricitet, men att statisk uppladdning kan vara besvärande för elöverkänsliga är klart. Det finns inga indikationer att åtgärder som minskar statisk uppladdning också skulle minska elöverkänslighet generellt, men man slipper obehagliga symptom. För de som hade hudproblem från bildskärmar så var det statiska fältet från bildskärmen ett definitivt problem, och urladdning av skärmen minskade hudproblemen.

Det finns ingen anledning att tro att speciella ESD skor skulle vara av någon större nytta för elöverkänsliga, särskilt inte i hemmamiljö. Det är bara om man ofta får stötar som sådana skor skulle kunna vara av någon som helst nytta. Men det är bättre att se över vilka material man har i kläder främst då strumpor, vad man har på golven, samt om man har för torr luft hemma.


Vill du veta mer om detta ämne?

Som medlem kan du ringa och prata med våra experter eller få råd och tips från andra medlemmar i vårt rikstäckande nätverk. Är du inte medlem kan du ansöka direkt på hemsidan (du behöver inte vara elöverkänslig för att vara medlem): https://eloverkanslig.org/bli-medlem/

Posted in: Elsanering, Statisk elektricitet