2012: Betänkandet Avgifter på väg och elektroniska vägtullsystem (SOU 2012:60) - Elöverkänsligas Riksförbund
Elöverkänslighet - en erkänd funktionsnedsättning sedan 1995
08-712 90 65