2013: Remiss avseende Nya villkor för Public Service, SOU 2012:59 - Elöverkänsligas Riksförbund
Elöverkänslighet - en erkänd funktionsnedsättning sedan 1995
08-712 90 65