Regeringen spelar med folkhälsan - familj sitter trollbundna framför sina skärmar.

PRESSMEDDELANDE

Den svenska regeringen spelar med folkhälsan genom att släppa tv-frekvenser fria för mobiloperatörer.
Medan franska myndigheter förbereder förbud för trådlösa nätverk på dagis för att skydda främst små barn för cancerrisker, går svenska myndigheter den motsatta vägen.

Det säger Tore Fahlström i Elöverkänsligas Riksförbunds styrelse i en reaktion mot regeringsbeslutet förra veckan att släppa sändningsutrymme från tv till telekom.

– Det öppnar för en enorm ökning av just den strålning som diskuteras som cancerframkallande.

I regeringsbeslutet från 27 februari säger IT-minister Anna-Karin Hatt att ändringen kommer att sätta Sverige på kartan som ledande telekomnation.

– Risken är att vi istället sätter Sverige på kartan som sämsta folkhälsonation, säger Tore Fahlström.

Den 23 januari röstade den franska nationalförsamlingen om ökad försiktighet, framförallt för barn och unga (enligt tidningen Le Mode, 24 januari). Skolor ska stänga av wifi när de inte används men helst installera trådbunden teknik. Man stödjer sig bland annat på Europarådets resolution 1815,2011, som varnar för allvarliga folkhälsorisker med den ökade mikrovågsstrålningen.

– I Frankrike är strålningen generellt sett lägre än i Sverige men mobilnäten fungerar bra ändå, säger Tore Fahlström som har en bakgrund som systemingenjör inom telekom.

Presskontakt

Marianne Ketti, ordförande, Elöverkänsligas Riskförbund

tel. 0250-351 15

www.eloverkanslig.org