Klockan 16.03, torsdagen 14 juni 2012, tog Sveriges riksdag med acklamation beslutet att tillkännage för regeringen som sin mening att otillgänglighet ska omfattas av diskrimineringslagstiftningen.