Över 13 000 personer har skrivit under uppropet:
”Stoppa nedläggningen av det fasta telenätet”

Idag kl. 16.00 överlämnas namninsamlingslistorna till näringsdepartementet. Henrik Hansson, politiskt sakkunnig hos kommunikationsminister Åsa Torstensson tar emot en delegation från Elöverkänsligas Riksförbund.

TeliaSonera vill avveckla det fasta telenätet. Demonteringen har redan börjat på några ställen i landet och bolaget har meddelat att de tänker starta rivningar i större skala under våren 2009.

Alla i landet ska ha rätt att ha telefon. Men enligt Post- och Telestyrelsen (PTS) är lagen ”teknikneutral”, det vill säga att man inte har rätt att begära en viss teknik; man jämställer mobiltelefoni med fast telefon via ledning. Med andra ord kan PTS i dagsläget inte hindra TeliaSonera att riva ledningarna. Samma fasta teleledningar används idag även för ADSL-uppkoppling. Bredband via ADSL har i många kommuner byggts upp av kommunala bolag med statsbidrag. Bredbandet kan även nyttjas för IP-telefoni. Om TeliaSonera tillåts riva ledningarna fråntas dessa konkurrenter möjligheten att verka – och deras ofta mycket stora investeringar blir värdelösa.

För elöverkänsliga, som i många fall tvingats flytta ut på landsbygden för att de inte tål strålningen ifrån mobiltelefonin, är det helt omöjligt att använda annat än fast telefon via ledning. Om denna ledning rivs står många hushåll med funktionshindrade helt utan telefon.

Enligt socialstyrelsens Miljöhälsorapport 2009 så är 3,2 % av den vuxna befolkningen elöverkänsliga (c:a 300 000 räknat på samtliga) och 0,4 % är svårt drabbade – det är c:a 36 000 människor.

Den 2:a april antog EU-parlamentet en resolution med avsikten att uppmärksamma medlemsländerna på hälsoproblemen med trådlös teknik. I resolutionen framhålls att Interphone-studiens samordnare Elisabeth Cardis på grund av befintliga rön manar till försiktighet och rekommenderar att barn använder fast telefon.

– Enligt lag ska alla invånare i Sverige ha full tillgänglighet till samhället. Om inte samhället nu säger stopp, och garanterar att vår livlina, det fasta telenätet räddas, blir vi helt utestängda ifrån omvärlden. Kapa inte vår livlina! säger Birgitta Knape, ordförande i Elöverkänsligas Riksförbund.

Vi kräver att alla tillförsäkras rätten att få telefon via kabel även i framtiden och att ledningsnätet återuppbyggs där det redan rivits.

Birgitta Knape, ordförande Elöverkänsligas Riksförbund
Tfn: 0454-32 51 10

För mer information:
Inger Svedmyr, ansvarig för mobiltelefonifrågor
Tfn: 0175-204 53
E-post: media@feb.nu   Hemsida: www.feb.se

Lämna ett svar