Många forskare och vetenskapsmän bedömer att mobilstrålningen riskerar att bli nästa stora hälsoskandal. Samtidigt har det läger som bekymmerslöst trumpetar ut att strålningen är ofarlig lyckats med konststycket att dominera mediautrymmet. Förlorarna i det pågående spelet om beskrivningen av vad vi vet är allmänheten som förleds att tro att mobiltelefonin friats från cancerrisker.  I själva verket är det tvärtom. Läs mer på Newsmill

Lämna ett svar