Det statliga affärsverket Svenska kraftnät har förlorat en tvist i Miljööverdomstolen och måste flytta sin ledning 65 meter från en bostad söder om Viken [på grund av för höga magnetfält]. Men det kan ta lång tid och domen kan beröra många hushåll i landet. Läs mer i Helsingborgs Dagblad

Läs miljöjuristen Mats Dämviks kommentar här

Lämna ett svar