Här samlar vi vanliga frågor & svar om EHS/elöverkänslighet samt om hur man minskar sin exponering för strålning i vardagen. Hittar du inte svar på din fråga är du varmt välkommen att kontakta oss.

Uppvärmning

Golvvärme – vad ska man tänka på?

Vattenburen golvvärme är ett ganska bra sätt, bättre än elektrisk golvvärme. Har man sedan förut vattenburen värme så är det ett givet val för en tillbyggnad. Själva konstruktionen utförs alltid med slang idag, så där finns inga frågetecken (om det är metallrör i golvet bör dessa separeras från värmecentral/vattenpump etc. med platsrör så att inte elektriska fält leds ut i rören under golvet). Fördelningscentralen innehåller ofta elektronik (som nästan alltid är ojordad och går på 230 V), man kan faktiskt helt skippa rumstermostaterna och reglermotorerna och bara reglerera temperaturen ut från pannrummet med en innegivare (eller utegivare). Det innebär att man justerar in ventilerna för varje slinga så att jämn temperaturfördelning uppnås och därefter behöver dessa faktiskt inte ändras. Är det kallt ute krävs högre temp på vattnet från pannan och kan reglerar i en shunt i pannrummet, inte i fördelningen till varje slinga. En enkel lösning är att man låter montera allt ”standard” och därefter lyfter loss ventilmotorerna och drar ur sladden till reglercentralen i fördelningsskåpet. Då kan man justera in manuellt. Då bör man också se till att koppla ur rumstermostaterna som ofta leder högfrekvent störning från strömförsörjningen (som sitter någon annanstans, i reglercentral eller i pannrum). En sista detalj är att man ofta använder plåt under golvet om man har bjälklag och trägolv, plåten sprider värmen i sidled. Man kan skippa plåten och lägga slingorna något tätare istället. Det blir inte högre förluster OM man har bra isolerat nedåt. Värmeförluster är sådan värme som hamnar där man inte har behov av det, därmed ordet förlust. En sämre fördelning av värmen ovanpå golvytan är inte en förlust utan bara en bekvämlighetsfaktor.
Vill du veta mer om detta ämne? Som medlem kan du ringa och prata med våra experter eller få råd och tips från andra medlemmar i vårt rikstäckande nätverk. Är du inte medlem kan du ansöka direkt på hemsidan (du behöver inte vara elöverkänslig för att vara medlem): https://eloverkanslig.org/bli-medlem/

Bergvärme – bra eller dåligt från strålningssynpunkt?

Bergvärme sker via kollektorslangar av plast, därmed kan det inte vagabondera via slangarna.

Oftast har man ingen anledning att dra en elkabel till borrhålet och därmed är det inte anslutet alls till elsystemet (Såvida man inte med flit jordat foderrör samt hängt kopparlinor etc ned i brunnen).

Lite annorlunda är det med dricksvattenbrunnarna, där sänks oftast en pump ned i hålet, med metallhölje som givetvis är skyddsjordat samt att man har en vana att jorda foderröret där kabeln hänger ned i brunnen. Där brukar det vagabondera 10-100 mA.

De mest avancerade värmepumparna kan ha frekvensstyrda kompressorer. Cirkulationspumpar har alla och enligt EU-direktiv ska dessa vara energisnåla, det vill säga i praktiken frekvensstyrda eller pulsviddsmodulerade (PWM). Dessa energisparande tekniker ska undvikas av elöverkänsliga precis som LED- och lågenergilampor.

Vad gör man om man ändå vill/måste ha bergvärme? Värmepumpen inklusive cirkulationspumpar ska betraktas som en källa till högfrekventa störningar. Normalt kapslas källor in men det kan bli svårt med en värmepump. Men betrakta den ändå som inkapslad så alla elledningar till den och andra pumpar dras tillsammans till ett nätfilter och inga andra elledningar får dras i närheten av ”inkapslingen”. Pumpar och värmepumpen avskiljs elektriskt från husets rörsystem med korta plaströr. Varje jordad apparat som cirkulationspump, kompressor och värmepaket för tillsatsvärme isoleras elektriskt från varandra med plaströr för att undvika multipla jordpunkter som skapar jordslingor. Det är mycket viktigt att undvika jordslingor när man ska hantera högfrekventa störningar.


Vill du veta mer om detta ämne?

Som medlem kan du ringa och prata med våra experter eller få råd och tips från andra medlemmar i vårt rikstäckande nätverk. Är du inte medlem kan du ansöka direkt på hemsidan (du behöver inte vara elöverkänslig för att vara medlem): https://eloverkanslig.org/bli-medlem/